Boli:
- ząb
- głowa
- noga
- no i najważniejsze, bo serce…

I kiedy przestanie?